Thiet ke web, thiet ke website
trang traffic cho website hieu qua...
Hỗ trợ khách hàng 24/7
(047).304.66.88

Phần mềm quản lý Hiệu Cầm Đồ Đây là giải pháp phần mềm dùng để quản lý cho các hiệu Cầm Đồ, hệ thống cho phép quản lý các Số phiếu, ngày cầm, khách cầm, số tiền cầm, Hạn trả, số ngày quá hạn, lãi suất, và thông tin về mặt hàng được cầm cố. Đặc biệt có thể quy định giá trị của mặt hàng riêng và khách cầm riêng.

Tel: (0247).304.66.88
Kỹ thuật 1:
Kỹ thuật 2:
Kỹ thuật 3:
Kỹ thuật 4:
Kỹ thuật 5:
Hotline
Mr.Hung: 0988 173 199
Ms.Binh: 094 862 2111